Αντικατάσταση ή κατασκευή καμινάδας διπλού τοιχώματος INOX

κατασκευή καμινάδας διπλού τοιχώματος

Με την αλλαγή από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο πολλές καμινάδες έχουν εμφανή υγροποίηση στα τοιχώματά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαβρώσεις  και σε μερικές περιπτώσεις προβλήματα στατικότητας των παλαιών καμινάδων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρειάζεται αντικατάσταση τους ή κατασκευή καμινάδας διπλού τοιχώματος.

Για την κατασκευή των καμινάδων κεντρικών θερμάνσεων ή για αντικατάσταση προτείνουμε την ανοξείδωτη καμινάδα διπλού τοιχώματος λόγω ότι είναι αδιάβρωτη από τα προϊόντα καύσης.

Για να γίνει σωστή αντικατάσταση και τοποθέτηση καινούργιας καμινάδας χρειάζεται :

Μελέτη και διαστασιολόγηση διαμέτρου της καμινάδας όπου υπολογίζεται από την ισχύ του λέβητα και το ύψος του κτιρίου.

Η μεταλλική καμινάδα διπλού τοιχώματος μας εγγυάται μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης του λέβητα και μηδενική διάβρωση. Επίσης άλλο ένα πλεονέκτημα της καμινάδας είναι η κυκλική διατομή και η λεία εσωτερική επιφάνεια που έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη απαγωγή καυσαερίων και δεν έχει ανάγκη συντήρησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την αντικατάσταση καμινάδας.