Συμβουλές για σωστή ανακαίνιση μπάνιου.

Πλήρης ανακαίνιση μπάνιου

Pos na anakainisete sosta to mpanio sas

Για να γίνει σωστή ανακαίνιση μπάνιου θα σας επισημαίνουμε τα βασικότερα σημεία οπού πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας για να πετύχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα οπτικά και κυρίως τεχνικά.

Το κύριο σημείο στο οποίο χρειάζεται να δώσουμε την προσοχή μας στην ανακαίνιση μπάνιου είναι η αποξήλωση των παλαιών σωληνώσεων και των υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων. Οπότε θα αντικαταστήσουμε τις παλιές σωληνώσεις και υδραυλικές εγκαταστάσεις ώστε να αποφύγουμε μελλοντικά τα περιττά έξοδα.

Το επόμενο  στάδιο είναι, η αποξήλωση των πολλών πλακιδίων,, να σοβατιστεί ο τοίχος και στην συνέχεια να τοποθετηθούν τα καινούρια πλακάκια τα οποία θα επιλεχτούν με κοινή συνεννόηση των πελατών- ιδιοκτητών.

Απαραίτητη είναι και η μελέτη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων επειδή χρειάζεται να γίνει εκ νέου τοποθέτηση πριζών ,γειώσεων και επανέλεγχος των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες ηλεκτρολογικές διατάξεις αλλά και τη νέα διαμόρφωση του χώρου.

Επίσης θα πρέπει να ελεγχθεί και ο θερμοσίφωνας και εάν είναι παλιός  να αντικατασταθεί.

Σημαντικό επίσης στην ανακαίνιση μπάνιου είναι η προμήθεια νέων ειδών υγιεινής. Μπορεί τα παλιά είδη υγιεινής να είναι ακόμα λειτουργικά αλλά θα ήταν προτιμότερο να αλλαχτούν ώστε να μην υπάρξει μελλοντικά βλάβη και χρειαστεί αντικατάσταση. Η επιλογή επίπλων και μπαταριών γίνεται από κοινού με τους πελάτες και φροντίζουμε να επιλέξουμε καλή ποιότητα για να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα που θα διαρκέσουν μακροπρόθεσμα. Άλλες εργασίες που θα γίνουν είναι η τοποθέτηση νέου φωτιστικού, πλυντηρίου κτλ.

Είναι εμφανές ότι για να γίνουν όλες οι παραπάνω εργασίες προϋποθέτουν έναν καλό συντονισμό και καλή συνεργασία με έμπειρο και έμπιστο τεχνήτη για να έχουμε άριστη και λειτουργική ανακαίνιση στο μπάνιο μας.