Τέλος οι διαφωνίες στις πολυκατοικίες. Αυτόνομη θέρμανση για όλους με νόμο.

Φυσικό αέριο εγκατάσταση θέρμανσης

Αυτόνομη θέρμανση για τον φυσικό αέριο με νόμο.

Εδώ και αρκετά χρόνια η αύξηση της τιμής του πετρελαίου έχει δημιουργήσει προβλήματα σε αρκετές οικοδομές. Η στροφή των καταναλωτών σε αυτόνομα συστήματα θέρμανσης ήταν η μοναδική επιλογή και αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη διάφορων συστημάτων τα οποία έχουν σαν σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών.

Πλέον οι διαφωνίες σε οικοδομές λαμβάνουν τέλος και το τέλος αυτό έρχεται να δώσει ο νέος νόμος και συγκεκριμένα μία τροπολογία ή οποία αποδεσμεύει την αυτονόμηση των διαμερισμάτων, η οποία πλέον δεν χρειάζεται να αποφασιστεί στην γενική συνέλευση της πολυκατοικίας.

Πιο συγκεκριμένα

Σύμφωνα με μία νέα τροπολογία που ψηφίστηκε στο νόμο για τον χωρικό σχεδιασμό (Ν. 4447/2016 – ΦΕΚ 241 Α’ 23.12.2016 ) δεν απαιτείται πλέον η έγκριση γενικής συνέλευσης από το 50% συν 1 των ψήφων των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας για να αυτονομηθεί ενεργειακά με φυσικό αέριο ένας ιδιοκτήτης.

Με το άρθρο 39 του νόμου τροποποιείται το άρθρο 11 του ν. 4342/2015 και προστίθεται νέα παράγραφος 8 ή οποία λέει:
«Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται».

Στην επιχείρησή μας αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης καθώς και την διαδικασία για την έκδοση της άδειας για το Φυσικό αέριο. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να ενημερωθείτε σχετικά με τις προσφορές που ισχύουν από την αρχή του χρόνου.