Επιδοτούμενη εγκατάσταση θέρμανσης φυσικού αερίου

αιτησεις για φυσικο αεριο

Δωρεάν μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με επιπρόσθετους πόρους της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής, αναμένεται το νέο πρόγραμμα και οι προθεσμίες για τις αιτήσεις ένταξης σε αυτό.

Ένας από τους κεντρικούς στόχους του νέου προγράμματος είναι η επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου και η μείωση εκπομπών ρύπων με ταυτόχρονη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών.

Η επιχορήγηση θα καλύπτει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες των έργων από την μελέτη μέχρι και την τελική εγκατάσταση. Το ύψος της δαπάνης κυμαίνεται από 4.500 έως 8.000 ευρώ για αυτονομίες και μονοκατοικίες και έως 22.000 ευρώ για κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών.

Δεδομένο ότι υπάρχει ήδη σε ισχύ ο νόμος για την αυτόνομη θέρμανση στα διαμερίσματα οικοδομών κατά βούληση, βλέπουμε πολύ μεγάλο όφελος για εκατοντάδες οικογένειες.

Επιπλέον, η ΕΔΑ Αττικής θα επιδοτήσει ένα μέρος του συνολικού επιλέξιμου κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου με ποσά που κυμαίνονται από 360 έως 1.100 ευρώ για αυτονομίες και μονοκατοικίες και έως 3.000 ευρώ για κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στην ΕΔΑ Αττικής που είναι αρμόδια για την υλοποίηση, την υποδοχή και τον έλεγχο των αιτήσεων, καθώς επίσης και για την πιστοποίηση της κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, όπως επίσης και για την καταβολή της χρηματοδότησης.

Εμείς σας προσφέρουμε δωρεάν έλεγχο της υφιστάμενης εγκατάστασης με σκοπό να δημιουργήσουμε τον προϋπολογισμό της μελλοντικής εγκατάστασης. Επίσης αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε και να παραδώσουμε τον φάκελο με τις αιτήσεις και μελέτες όπως προβλέπεται από την ΕΔΑ Αττικής.

Το πρόγραμμα Απευθύνεται σε δικαιούχους του εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης που διαμένουν σε περιοχές της Αττικής, με τιμή ζώνης έως 1.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.