ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

14 Ιουνίου, 2017

Μερική ανακαίνιση κατοικιών για ενοικίαση στο Airbnb.

Γνωρίζουμε πως ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς πυλώνες ανάπτυξης της χώρας. Τόσο η μεγάλη ακτογραμμή όσο και το ιστορικό ενδιαφέρον αρκετών περιοχών μετατρέπει […]
14 Ιουνίου, 2017

Αλλαγή σωληνώσεων. Γιατί πρέπει να γίνεται σε κάθε ανακαίνιση.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολυκατοικίες, κυρίως αυτές που είναι παλιάς κατασκευής είναι διάφορες βλάβες λόγω φθοράς στις σωληνώσεις. Ένα μεγάλο μέρος των […]
7 Νοεμβρίου, 2016

Συμβουλές για σωστή ανακαίνιση μπάνιου.

Για να γίνει σωστή ανακαίνιση μπάνιου θα σας επισημαίνουμε τα βασικότερα σημεία οπού πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας για να πετύχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα οπτικά […]