parallax background

Εγκατάσταση
αυτόνομης θέρμανσης για όλους.

Όχι άλλα κοινόχρηστα

Η αυτόνομη θέρμανση αποτελεί μονόδρομο για κάθε ελληνική οικογένεια. Είχαμε συνηθίσει σε παλαιότερες εποχές την κεντρική θέρμανση στις πολυκατοικίες. Πλέον δεν χρειάζεται να δίνετε λόγο σε κανέναν. Μπορείτε να καλύπτετε τις ανάγκες της οικογένειάς σας, χωρίς να πρέπει να ζητήσετε την άδεια κανενός. Τα πλέον αξιόπιστα συστήματα που υπάρχουν σήμερα εξασφαλίζουν οικονομία και υψηλή απόδοση μέχρι 109% με λέβητες συμπύκνωσης σε κάθε εγκατάσταση.

Οικονομία από την πρώτη μέρα

Με την εγκατάσταση της αυτόνομης θέρμανσης τα οφέλη που αποκομίζετε είναι πολλαπλά. Με τις εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου μπορείτε να εξοικονομήσετε μέχρι και 50% σε σχέση με την καύση πετρελαίου. Τα σημερινά σύνθετα συστήματα σας επιτρέπουν την χρήση της ηλιακής ενέργειας σε συνδυασμό με το αέριο ή το πετρέλαιο, προσφέροντας 100% αυτονομία σε κάθε κατοικία και εξοικονόμηση πάνω από 60%.

Οικονομία καυσίμου

Η τεχνολογία της εγκατάστασης θέρμανσης της κατοικίας σας συνήθως ταιριάζει με το έτος κατασκευής. Οι παλαιότερες τεχνολογικά ξεπερασμένες εγκαταστάσεις παρουσιάζουν αυξημένη κατανάλωση και χαμηλότερη απόδοση. Με την σωστή μελέτη μπορούμε να αλλάξουμε τον παλιό καυστήρα σας ή να σας προτείνουμε νέα εγκατάσταση αερίου ή πετρελαίου, τα οφέλη της οποίας θα δείτε από τον πρώτο χειμώνα.

 

Σύνθετα συστήματα

Η τεχνολογία μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε πλέον τις δωρεάν μορφές ενέργειας και να τις συνδυάσουμε με σκοπό το μεγαλύτερο όφελος για την θέρμανση και την αυτονομία της κατοικίας σας. Η εγκατάσταση ηλιακού με την ταυτόχρονη καύση φθηνής πρώτης ύλης όπως είναι το αέριο, δημιουργεί μία σειρά απο πλεονεκτήματα αυτονομίας τα οποία δεν συγκρίνονται με καμία εγκατάσταση. Τα ευέλικτα αυτά συστήματα προσαρμόζονται ακριβώς στις ανάγκες κάθε οικογένειας.

Επιλέγοντας το φυσικό αέριο

Το αέριο αποτελεί το πλέον φθηνότερο υλικό καύσης στον πλανήτη αν συγκρίνουμε την ποσότητα καύσης και την απόδοση του με άλλα καύσιμα. Ολοένα και περισσότερες κατοικίες αυτονομούνται με την χρήση του φυσικού αερίου και με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις θέρμανσης. Δεν αποτελεί μόνο τον οικονομικότερο τρόπο θέρμανσης, αλλά και τον πλέον οικολογικό. Σε κάθε νέα εγκατάσταση αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την γραφειοκρατία για την νέα γραμμή σας.

 

Ανανέωση εγκατάστασης

Πολλές φθορές από την μακρόχρονη χρήση, είτε λόγω της παλαιότητας της εγκατάστασης δεν μπορούν να φανούν με γυμνό μάτι. Η κατανάλωση και η απόδοση είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για την ύπαρξη απώλειας στην θέρμανση. Με την ανάλογη μελέτη μπορούμε να εξελίξουμε την ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση θέρμανσης που διαθέτετε ή να προσαρμόσουμε σε αυτήν εξαρτήματα τα οποία θα βελτιώσουν άμεσα την απόδοσή της και την οικονομία καυσίμου.

Υπηρεσίες για την εγκατάσταση θέρμανσης
που καλύπτουν κάθε ανάγκη.

Εγκατάσταση επιτοίχιου λέβητα φυσικού αερίου

Οι επιτοίχιοι λέβητες αερίου για θέρμανση αποτελούν μία νέα αξιόπιστη, αθόρυβη και οικονομική λύση για την θέρμανση. Λόγω της πληθώρας μοντέλων και δυνατοτήτων οι επιτοίχιοι λέβητες μπορούν καλύψουν κάθε ανάγκη για θέρμανση ατομική, θέρμανση μονοκατοικίας ή κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας. Αναλαμβάνουμε πλήρως όλη την διαδικασία μελέτης για την γραμμή, την τοποθέτηση και την συντήρηση.

 

Εγκατάσταση λέβητα συμπύκνωσης πετρελαίου

Σύμφωνα με τις νέες Ευρωπαϊκές οδηγίες για τις εγκαταστάσεις που αφορούν στην ενέργεια, δημιουργήθηκαν οι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Ο λέβητας συμπύκνωσης αερίου εκμεταλλεύεται την θερμότητα από τα καυσαέρια τα οποία υγροποιούνται. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε την σπατάλη θερμότητας με μορφή καυσαερίων στο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουμε την διάρκεια ζωής του λέβητα από διάφορες διαβρώσεις που προκαλούν τα καυσαέρια.

Τοποθέτηση σωληνώσεων και θερμαντικών σωμάτων

Στα πλαίσια των ολοκληρωμένων υπηρεσιών θέρμανσης που προσφέρουμε, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σωληνώσεων και θερμαντικών σωμάτων σε υφιστάμενες πολυκατοικίες που χρειάζονται ανανέωση, είτε σε νεόδμητα κτήρια. Σύμφωνα με τις ανάγκες και την υποδομή του κτηρίου, συντάσσουμε το σχέδιο μελέτης τοποθέτησης και αναλαμβάνουμε πλήρως όλη την εγκατάσταση, καθώς και την μελλοντική συντήρηση.

 

Συντήρηση εγκαταστάσεων και καυστήρων

Μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης σε καυστήρες παλαιού και νέου τύπου. Είτε πρόκειται για πολυκατοικία, είτε για μονοκατοικία πραγματοποιούμε έλεγχο σε όλα τα εξαρτήματα της εγκατάστασης, ελέγχουμε τον τρόπο λειτουργίας του καυστήρα και προτείνουμε βελτιώσεις που βοηθάνε στην μέγιστη απόδοση και διάρκεια ζωής. Σε κάθε πράξη συντήρησης ελέγχουμε πάντοτε όλα τα σώματα για την σωστή και ομαλή λειτουργία τους.

Τι άλλο μπορούμε
να προσφέρουμε.

Αναλαμβάνουμε την δημιουργία φακέλου για προγράμματα και επιδοτήσεις

Η επιχείρησή μας λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας στις μελέτες εγκαταστάσεων θέρμανσης, έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει τους φακέλους για την ένταξη του νοικοκυριού σας στα επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής ένωσης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μας ρωτήσετε τις διαδικασίες και τα βήματα ολοκλήρωσης του φακέλου για κάθε επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Εγγύηση ποιότητας κατασκευής των εργασιών.

Το να σε επιλέξει κάποιος για μία εργασία είναι το εύκολο κομμάτι. Το να αποδείξεις ότι η επιλογή αυτή ήταν σωστή είναι το κομμάτι που θέλει πολύ δουλειά και γνώση του αντικειμένου. Η εγγύηση ποιότητας κατασκευής ακολουθεί κάθε μικρή ή μεγάλη εργασία που αναλαμβάνουμε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με κάθε έναν πελάτη ξεχωριστά. Η εμπιστοσύνη αποτελεί βασική αξία της επιχείρησής μας και διέπει κάθε νέα συνεργασία.