ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

13 Σεπτεμβρίου, 2016

Εγκατάσταση επιτοίχιου λέβητα αερίου

Η εταιρεία Στύλλος ανέλαβε την τοποθέτηση επιτοίχιου λέβητα αερίου σε οικοδομή. Για το συγκεκριμένο έργο αναλάβαμε την αίτηση σύνδεσης στην εταιρεία παροχής αερίου για την τοποθέτηση του […]